3D print plantenbak

Flocci´s in Amersfoort

groene eilanden
In steden leven planten en dieren vaak in van elkaar gescheiden plekken. Een stukje plantsoen hier en een tuintje daar. Daartussen grote stukken met kale stenen. Lege stoepen en pleinen. Voor planten en dieren is het belangrijk dat de stenige stukken niet te groot zijn. Dicht bij elkaar zijn is essentieel voor bijvoorbeeld de voortplanting. Voor dieren geldt ook nog dat als ze in het ene gebiedje geen voedsel meer kunnen vinden het noodzakelijk is dat ze gemakkelijk naar het volgende stuk groen moeten kunnen trekken om daar eten te vinden.
De Flocci´s zijn gemakkelijk te plaatsen en kunnen elke stenige hoek in de stad veranderen in een groen eiland. Hoe meer groene eilanden er zijn, hoe gemakkelijker soorten elkaar kunnen vinden en zichzelf van voedsel kunnen voorzien.

beter leefklimaat
Een Flocci op straat zorgt voor een beter leefklimaat. Want mensen zijn sociale wezens. Dat betekent dat het essentieel is voor mensen om met elkaar af te spreken. En wat bijzonder is dat spontane gesprekjes met mensen die je op straat ontmoet er juist voor zorgen dat mensen gelukkiger worden. De Flocci’s kunnen uitgebreid worden met een vrolijk zitje. Om lekker op te zitten en van de planten te genieten, om er met elkaar af te spreken of om gewoon er met iemand een praatje aan te knopen.