Samenhang
De natuur is een complexe wisselwerking tussen soorten. Planten en dieren leven met elkaar in een samenhang. Geen soort staat op zichzelf. Daarom is het belangrijk dat er ruimte is voor meerdere soorten. Hoe groter de soortenrijkdom op een plek, hoe veerkrachtiger het systeem.

Eten, nestelen en schuilen
In de stad is het groen versnipperd. Plekken waar dieren hun eten kunnen vinden, waar ze kunnen nestelen en schuilen liggen afgesneden van elkaar. Het zijn vaak kleine op zichzelf staande eilandjes. Door het areaal van lege plekken in te zetten en de stad zo te vergroenen, krijgt de biodiversiteit een enorme positieve impuls. De modules van Groene Stads Oase zorgen ervoor dat er overgangsplekken ontstaan tussen de versnipperde stukken groen.
In ons systeem plaatsen we een rijkdom aan planten. Daarbij houden we rekening met aansluitende bloei. Zodat insecten en vogels er in verschillende seizoenen voedsel en nestmateriaal kunnen vinden.
speciale selectie planten om de biodiversiteit te bevorderen

Geinteresseerd in een Flocci?
Voor informatie en bestellingen neem contact met ons op.