Flocci op experimentendak gemeente Rotterdam

Groene daken zijn belangrijk. Ze zorgen ervoor dat de lucht in steden schoner wordt, dat regenwater geleidelijker wegstroomt, dat hittestress wordt beperkt, dat de biodiversiteit vergroot en ze zijn ook nog eens een stuk mooier om over uit te kijken dan saaie grijze daken.

De Flocci is om meerdere redenen perfect voor op een dak.
1. Ze zijn eenvoudig te plaatsen. Met een takel is gemakkelijk de Flocci op het dak te hijzen. Er hoeven geen speciale daksystemen worden aangebracht. Natuurlijk kan het wel gekoppeld worden aan een waterberging/watergeefsysteem.
2. De Flocci is aanpasbaar aan de draagkracht van het dak. Een sterk dak kan volledig volgezet worden met Flocci´s. Op een minder sterk dak is 1 of 2 modules te zetten. En kan het dak slechts weinig belast worden, dan zijn de Flocci´s lager te printen waardoor ze minder zwaar zijn en minder gewicht aan water vasthouden. Let wel dat bij lagere vormen er voor een speciale selectie van planten gekozen moet worden.
3. De Flocci zorgt voor een mooi dakenlandschap. Veel mensen die in flats wonen kijken uit over lelijke daken die lager liggen. De Flocci zorgt ervoor dat er een bijzonder dakenlandschap ontstaat. Door op naast elkaar gelegen daken Flocci´s te plaatsen loopt er een schitterend patroon over de daken heen.